Projekt Kompleksowy

Na pierwszym spotkaniu ustalamy zakres prac, warunki umowy, zapoznajemy się z oczekiwaniami Klienta, poznajemy się nawzajem. Dowiadujemy się m.in. jakie kolory mają być zastosowane we wnętrzu, w jakim stylu ma być utrzymane, jakim budżetem będziemy dysponować itp. Pierwsze spotkanie ma charakter informacyjny i zapoznawczy. Nie udzielamy na nim porad ani nie rozwiązujemy problemów aranżacyjnych. Na to przyjdzie czas później.

Po uzyskaniu od Klienta odpowiedniej dokumentacji technicznej oraz/ lub po wykonaniu pomiarów, przedstawiamy wstępną koncepcję w postaci rzutu z góry lub roboczej wizualizacji zawierającej proponowany układ funkcjonalny pomieszczeń z rozmieszczeniem ścian działowych i elementów wyposażenia. Jeśli zaproponowane rozwiązania nie satysfakcjonują Klienta w 100%, wówczas po rozmowie i zapoznaniu się z Jego uwagami, dokonujemy odpowiednich poprawek.

Następnie sporządzamy pełną wizualizację 3D, zawierającą takie elementy, jak meble, sprzęty, dekoracje, proponowane materiały wykończeniowe i kolorystykę. Wizualizacja pomaga wyobrazić sobie, jak będzie wyglądało wnętrze po zakończeniu prac. Równocześnie z jej tworzeniem sporządzamy zbiór materiałów wykończeniowych i wyposażenia.

W kolejnym etapie sporządzamy projekty w odpowiednich skalach, m.in. projekt posadzek, sufitów podwieszanych, zabudowy kuchennej, projekt rozmieszczenia opraw oświetleniowych, gniazdek, C.O. itp. oraz kosztorys zawierający użyte w projekcie meble, materiały wykończeniowe, sprzęty, oprawy oświetleniowe i inne elementy uwzględnione w aranżacji.

W umowie jest zawarta informacja odnośnie terminów i sposobu rozliczenia.

Wizualizacja

Usługa polega na wykonaniu wizualizacji 3D pojedynczego pomieszczenia. W cenie Klient otrzymuje wizualizacje przedstawiające 1 wersję wystroju wnętrza z kilku ujęć oraz możliwość dokonania poprawek przez projektanta. W cenie jest również pisemna informacja o zastosowanych materiałach, meblach i sprzętach oraz wytyczne, gdzie można je zakupić. Usługa jest realizowana on-line, dlatego chcąc z niej skorzystać, Klient powinien mieć codzienny dostęp do maila oraz możliwość odpowiedzi w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości. Tworzenie wizualizacji jednego pomieszczenia wraz z poprawkami trwa, w zależności od wielkości pomieszczenia, od 3 do 7 dni. Ceny za wizualizacje dla konkretnego metrażu pomieszczeń są zawarte w cenniku.

W przypadku zamówienia wizualizacji, pobierana jest zaliczka w wysokości 50% wartości zlecenia.

Konsultacja

Konsultacja obejmuje jedno spotkanie z architektem wnętrz, trwające około 1-2 godz. w zależności od potrzeb. Przed spotkaniem Klient proszony jest o przesłanie maila, najlepiej z rzutem lub zdjęciami pomieszczeń, których dotyczyć ma konsultacja oraz jak najwięcej wytycznych odnośnie materiałów, mebli i wyposażenia, jakie muszą znaleźć się we wnętrzu. Udzielenie tych informacji nie jest konieczne, ale ułatwia projektantowi przygotowanie do rozmowy, z korzyścią dla Klienta. Podczas spotkania projektant może podpowiedzieć jakie kolory dobrać do wnętrza, typy mebli pasujące do danego stylu itp. Może również zaproponować materiały dekoracyjne i ciekawe niestandardowe rozwiązania. Konsultacja jest formą rozmowy, nie obejmuje wizualizacji ani rysunków.

W zależności od potrzeb, spotkanie może odbyć się w naszym biurze, w domu Klienta, na miejscu inwestycji czy w każdym innym dogodnym miejscu na terenie Warszawy i okolic. W przypadku wyboru miejsca spotkania poza naszym biurem, mogą zostać doliczone koszty dojazdu - tę kwestię ustalamy z każdym Klientem indywidualnie.

Należność za konsultację jest przyjmowana przez projektanta w gotówce bezpośrednio po zakończeniu spotkania.

Nadzór autorski

Podczas wykonywania usługi nadzoru autorskiego projektant ma za zadanie dopilnować, by prace remontowe przebiegały zgodnie z projektem, a w razie komplikacji, zaproponować rozwiązania zastępcze. Podczas całego procesu realizacji projektu jest w kontakcie z ekipą wykonawczą i z Inwestorem.

Cena za pojedynczą wizytę nadzoru autorskiego jest podana w cenniku. Na cały okres realizacji projektu Klienci najczęściej wykupują od 5 do 15 wizyt w zależności od wielkości inwestycji. Należność za nadzór autorski jest pobierana z góry.